Thành tựu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Với những nỗ lực của Công ty và những thành tựu đã đạt được trong quá trình hoạt động, phát triển, Công ty vinh dự được Nhà Nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý:
 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
- Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải.
- Bằng khen của Bộ Công thương.
- Bằng khen của Tổng cục Hàng Hải.
- Bằng khen của UBND Tỉnh Nghệ An.
- Bằng khen của Tổng cục Hải Quan.
- Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- Bằng khen của Tổng cục Thuế.

Đăng ký nhận thông báo

Nhận thông báo mới nhất về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc sản phẩm mới nhất của Vinhconship Group.

Skype