Dịch vụ nhập khẩu ủy thác

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Dịch vụ nhập khẩu ủy thác:

- Tư vấn các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục nhập xuất nhập khẩu, giao nhận tại cảng.

- Nhận phí uỷ thác theo thoả thuận. - Bảo quản, giữ gìn tài sản, tài liệu được giao.

- Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác.

- Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận.

 

Đăng ký nhận thông báo

Nhận thông báo mới nhất về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc sản phẩm mới nhất của Vinhconship Group.

Skype