Sản phẩm

ALCOHOL SOLUBLE MALEIC RESIN

Nhựa maleic hòa tan trong rượu được làm từ ...

TIÊU

Hạt tiêu được sử dụng như một loại gia vị ...

Modified Rosin Resin

Modified Maleic Resin là sản phẩm phản ứng sử ...

Rosin Resin For Road Marking Paint

Nhựa Sơn Giao Thông Nhiệt Dẻo thu được thu ...

PENTAERYTHRITOL ESTER OF GUM ROSIN

PENTAERYTHRITOL ESTER OF GUM ROSIN là chất rắn có ...

MALEIC MODIFIED ROSIN ESTER

Maleic Modified Rosin Ester là một chất rắn trong ...

Rosin Glycerol Ester

Glycerol Ester of Gum Rosin là chất rắn có màu vàng ...

ROSIN MODIFIED MALEIC RESIN

Rosin Modified Maleic Resin là một chất rắn trong ...

Rosin Maleate

Rosin Maleate là chất rắn có màu vàng, trong ...

QUẾ CHẺ THANH

Cassia là vỏ cây bên trong của những nhánh non ...

Gum Turpentine Oil (TINH DẦU THÔNG)

Tinh Dầu Thông là một chất lỏng không màu ...

QUẾ ỐNG

VINHCONSHIP xuất khẩu Quế với chất lượng cao ...

Gum Rosin (NHỰA THÔNG- COLOPHAN)

Gum Rosin là hợp chất hữu cơ tự nhiên mà có ...

LẠC (ĐẬU PHỘNG)

Lạc (Đậu phộng) là một trong những thực ...

Đăng ký nhận thông báo

Nhận thông báo mới nhất về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc sản phẩm mới nhất của Vinhconship Group.

Skype

       Mr Ky - 090 345 9119 (Tổng Giám Đốc)

       Mrs Hien - 0963 820 518 (Quản lý bán hàng)

       Mr Khanh - 0974 405 540 (Kho bãi - Logistics)

Skype